Chơi kiểu này là dễ bóc lịch lắm đấy, chỉ có tại SHOWBUAZ.NET

Server VIP (tốc độ cao)[ X ]
[ X ]