Lần đầu làm chuyện ấy nên em hơi ngại^^, chỉ có tại SHOWBUAZ.NET

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC