"Đã nói là em không cho quay rồi mà", chỉ có tại SHOWBUAZ.NET

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC