Đang chơi Game thì phải Solo với tướng địch, chỉ có tại SHOWBUAZ.NET

Server VIP (tốc độ cao)