Em say rồi, đâm thôi, chỉ có tại SHOWBUAZ.NET

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC