Nhặt rau nấu cơm cũng bị đè ra nện, chỉ có tại SHOWBUAZ.NET

Server VIP (tốc độ cao)[ X ]
[ X ]