Ớ ớ! Xuất trong em luôn, chỉ có tại SHOWBUAZ.NET

Server VIP (tốc độ cao)[ X ]
[ X ]